ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
TEISĖS NORMŲ KAIP INSTITUCINIO FENOMENO TRŪKUMAS PIETRYČIŲ EUROPOS ŠALYSE
Minja Simović

SANTRAUKA.  Straipsnyje analizuojamas teisinių normų trūkumas kaip Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos ir Serbijos (PRE šalių) vystymąsi ribojantis veiksnys. Tyrimo tikslas - kiekybiškai išanalizuoti keturių nepriklausomų kintamųjų poveikį remiantis teoriniu hipotetiniu metodu ir atitinkamais klausimynais: a) neigiamas specifikacijos ir nuosavybės teisių apsaugos trūkumo poveikis ir nepakankama sutarčių apsauga, b) neigiamas alternatyvių institucijų poveikis, socialinė patologija ir institucinis smurtas; c) neigiamas oportunistinio elgesio poveikis (korupcija, rentos siekimas, privilegijos, nusikalstamumas, vadovybės piktnaudžiavimas ir kita) bei d) neigiamas politikos dominavimo ekonomikoje poveikis (arba neribota valdžios galia) kaip priklausomas kintamasis, straipsnyje apibrėžtas kaip "teisinių normų trūkumo lygis". Darbo pradžioje iškelta hipotezė, kad nepriklausomų kintamųjų apibrėžti veiksniai daro didžiausią įtaką teisinių normų trūkumo, kaip pagrindinės vystymosi ribos, pasireiškimui ir išlaikymui. Siekiant ištirti 270 respondentų, atrinktų iš trijų tirtų šalių, rezultatus, metodologiškai pritaikytas daugialypės tiesinės regresijos metodas. Rezultatai patvirtino hipotezės pagrįstumą ir, atitinkamai, būtinybę atlikti reikšmingas nepriklausomų kintamųjų socialines reformas, kurios leistų sumažinti teisinių normų trūkumą valstybėje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: teisinių normų trūkumas, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbija, daugialypės tiesinės regresijos metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict