ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
ĮMONĖS VERTINIMAS PAGAL PATOBULINTĄ OHLSON MODELĮ
Xiaosong Zheng, Yupei Zhai, Ziqi Wang, Jie Song, Sijian Wu

SANTRAUKA.  Straipsnyje aptariamas Ohlson modelis, pagrįstas tradicine DuPont analizės sistema. Pateikiamas patobulintas Ohlson modelis, kuris leidžia išskaidyti likutinių pajamų šaltinį. Abu modeliai taikomi įmonės "Dahua Technology" vertei įvertinti, kad būtų galima palyginti modelių tikslumą ir patikimumą. Siekiant pagerinti prognozuojamų rezultatų objektyvumą ir tikslumą, pasitelktas laiko eilučių išlyginimo indekso metodas. Galutiniai rezultatai rodo, kad patobulintas Ohlson modelis, kurį pritaikius išskaidomos likutinės pajamos, pasižymi preciziškesniu vertinimo tikslumu nei tradicinis modelis, pagrįstas DuPoint sistema. Be to, kadangi likutinę vertę gali sukurti tik eksploatuojamas turtas, įmonės turėtų susikoncentruoti į vertės kūrimą per pagrindinę veiklą, valdymo galimybes ir darbuotojų įsitraukimą. Patobulintas Ohlson modelis taip pat gali padėti investuotojams daugiau dėmesio skirti įmonės veiklos analizei ir išvengti suklaidinimo dėl finansinės veiklos rezultatų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: Ohlson modelis, įmonės vertinimas, likutinės pajamos, DuPont, Dahua.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict