ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS SOCIALINĖSE ŽINIASKLAIDOS PLATFORMOSE
Cristian-Bogdan Onete, Vanesa Madalina Vargas, Sandra Diana Chița

SANTRAUKA.  Šiais laikais asmeniniai duomenys tampa vis aktualesni ir jais vis dažniau dalijamasi internetinėje erdvėje. Tyrimo tikslas - išryškinti privatumo koncepciją ir jos taikymą dalijantis asmens duomenimis socialinėje žiniasklaidoje. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas ryšys tarp vartotojo profilio ir noro viešinti savo asmeninę informaciją. Tyrime pasitelkti išsamūs moksliniai turinio analizės tyrimai, siekiant įsigilinti, kodėl žmonės nusprendžia savo asmeninius duomenis skelbti internete. Siekiant šio tikslo, buvo surinkti antriniai duomenys iš gerai žinomos socialinės žiniasklaidos platformos "Facebook". Buvo vertinamas individualus noras dalintis asmens duomenimis bei situacijos, kai tokių duomenų reikalaujama. Išvadose nurodomos trys vartotojų kategorijos: atsiskleidėjai, balansuotojai ir suvaržytieji. Kiekviena kategorija skirtingai atskleidžia savo asmeninius duomenis socialinės žiniasklaidos platformose.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė žiniasklaida, asmeniniai duomenys, privatumas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict