ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
KULTŪRINIO IR KŪRYBINIO TURIZMO KONKURENCINGUMO PIETRYČIŲ EUROPOS ŠALYSE ANALIZĖ
Misko Radjenovic, Mimo Draskovic, Justin Pupavac

SANTRAUKA.  Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra ištirti kultūrinio ir kūrybinio turizmo konkurencingumą Pietryčių Europos šalyse. Darbe siekiama atkreipti dėmesį į galimybes pagerinti bendrą Pietryčių Europos šalių turistų konkurencingumą pasitelkiant kultūrinį ir kūrybinį turizmą. Analizė pagrįsta 2017 m. Pasaulio ekonomikos forumo ataskaita "Kelionių ir turizmo konkurencingumo ataskaita 2017", kelionių ir turizmo konkurencingumo indeksu. Surinkti antriniai duomenys buvo apdoroti naudojant aprašomąją ir išvadinę statistiką. Rezultatai atskleidė reikšmingus Pietryčių Europos šalių kultūrinių išteklių ir verslo kelionių rodiklių vidutinio indekso skirtumus, taip pat nepakankamą Pietryčių Europos šalių kultūrinio ir kūrybinio turizmo konkurenciją globalioje aplinkoje. Šis darbas atskleidė reikšmingas galimybes pagerinti Pietryčių Europos šalių konkurencinę padėtį, kuri skaičiuojama pagal atvykstančių turistų skaičių, padidinant kultūrinių išteklių ir verslo kelionių indeksą 0,5 indekso taško.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūrinis turizmas, kūrybinis turizmas, kultūrinių išteklių ir verslo kelionių indeksas, Pietryčių Europos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict