ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
ELEKTROS VARTOTOJŲ VISAPUSIO ĮVERTINIMO IR APTARNAVIMO ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS ATVĖRIME STRATEGIJOS TYRIMAI, PAGRĮSTI "FUZZY" TEORIJA" IR "TOPSIS" METODU
Qingyou Yan, Guangyu Qin, Meijuan Zhang, Wei Li, Lizhong Chen

SANTRAUKA.  Nuolat stiprinant energetikos sistemų reformą, elektros energijos pardavimo subjektų skaičius Kinijoje itin išaugo. Svarbiausias šių elektros energijos pardavimo subjektų prioritetas yra nustatyti vertę vartotojui ir sukurti tikslumo rinkodarą, skirtą vertingiems energijos vartotojams. Straipsnyje analizuojama tradicinė ir besiformuojanti energijos vartotojų vertė skirtingais elektros energijos pardavimo rinkos etapais. Nustatyta išsami vertės energijos vartotojui kriterijų sistema ir atrenkta 16 rodiklių, atspindinčių vertę energijos vartotojui. Taikant pirmumo tvarką pagal panašumą į idealų sprendimą ir remiantis "fuzzy" teorija, gauti vertinimo kriterijų svorio koeficientai. "Delphi" metodas pasitelkia ekspertų patirtį ir pašalina atskirus veiksnius. Remiantis praktiniais pavyzdžiais, šiame darbe energijos vartotojai suskirstyti į tris kategorijas: aukso, sidabro ir bronzos. Akcentuotina, kad skirtingos paslaugų strategijos, siūlomos įvairių lygių vartotojams, esant nevienodiems elektros energijos pardavimo rinkos terminams, padeda elektros energijos pardavimo subjektams padidinti veiklos pajamas, sumažinti riziką ir pasiekti tikslumo rinkodarą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertė energijos vartotojams, topsis, fuzzy teorija, į vartotojo poreikius orientuota rinkodara.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict