ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
PVM TARIFO KEITIMO POVEIKIO TURIZMO PRAMONEI VERTINIMAS: KROATIJOS ATVEJIS
Marinko Škare, Željko Kukurin

SANTRAUKA.  Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo keitimas itin veikia turizmo pramonės konkurencingumą. Europos Sąjungoje sumažintas PVM tarifas turistų apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms yra pripažįstamas kaip konkurencingumo didinimo priemonė, kadangi dauguma ES šalių lengvatinius PVM tarifus taiko tiek apgyvendinimo, tiek ir maitinimo paslaugoms. Šiame tyrime naudotas "State-space" modeliavimas, skirtas imituoti ir įvertinti makroekonominį PVM tarifo keitimo poveikį (padidėjimas nuo 13 % iki 25 %) Kroatijoje. "State-space" modelio simuliacijos atskleidė, kad PVM tarifo didinimas daro didelį neigiamą poveikį visos turizmo pramonės konkurencingumui bei plėtros galimybėms. PVM tarifą padidinus nuo 13 % iki 25 % (simuliacija be daugialypio poveikio) 6 % sumažėja bendrosios pajamos, -2,64 % arba 5,281 sumažėja užimtumas, o visos investicijos krenta -5,04 %. Simuliacijos su daugialypiu poveikiu labiau atitinka realų scenarijų ženkliai padidinti PVM tarifą turizmo pramonėje - bendrosios pajamos krenta -8,76 %, -3,84 % sumažėja užimtumas ir -7,31 % sumažėja visos investicijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: PVM, turizmas, Kroatija, valstybės erdvė, konkurencingumas, fiskalinė politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict