ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
RYŠYS TARP ĮMONIŲ TECHNOLOGINĖS DIVERSIFIKACIJOS IR TECHNOLOGINIŲ INOVACIJŲ POPULIARINIMO: MODERAVIMO VAIDMUO VIDAUS IŠTEKLIŲ IR IŠORĖS APLINKOS DINAMIKAI
Junshu Du, Shaofeng Peng, Wei Song, Jisheng Peng

SANTRAUKA.  Literatūroje pateikiamos nevienareikšmės išvados apie ryšį tarp technologinės diversifikacijos ir technologinių inovacijų populiarinimo (TIP). Pasitelkus neigiamos binominės fiksuoto efekto regresijos modelį, naudojant 417 pažangiųjų technologijų įmonių sąraše esančių bendrovių, įtrauktų į augančių įmonių rinką (GEM) ir MVĮ valdybas Kinijoje, 2010-2018 m. duomenis, šiame darbe analizuojama susijusių technologijų diversifikacijos (RTD) ir nesusijusių technologijų diversifikacijos (UTD) įtaka TIP. Tiriamas vidinių išteklių nenumatomumas ir aplinkos dinamika. Rezultatai rodo, kad susijusių technologijų diversifikacija gali padėti įmonėms sustiprinti savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros galimybes atitinkamose technologijų srityse ir pagerinti TIP. Tarp UTD ir TIP egzistuoja apverstos U raidės formos ryšys. Kitaip tariant, padidėjus UTD laipsniui, TIP pirmiausia palaipsniui didės, tačiau UTD viršijus tam tikrą lygį, TIP vėl ims mažėti. Be to, įmonės vidaus technologijos, rinkodara ir kapitalo ištekliai taip pat atlieka teigiamą moderuojamą vaidmenį, padedantį įmonėms vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, susijusią su RTD ir UTD. Išorinės aplinkos dinamika rodo neigiamą moderavimo poveikį. Didėjantis neapibrėžtumas technologinėje aplinkoje ir klientų poreikių pokyčiai susilpnino UTD ir RTD poveikį inovacijų populiarinimui. Šio tyrimo išvadose pateikiamos teorinės rekomendacijos įmonėms formuoti technologinės diversifikacijos strategijas, visapusiai panaudoti vidinius išteklius ir sustiprinti išorės aplinkos stebėjimą, siekiant pagerinti technologinių inovacijų populiarinimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertybės, įsipareigojimas, kultūra, Estija, Vokietija, Graikija, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict