ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
MOKESČIŲ ROJUOSE ĮSIKŪRUSIOS ĮMONĖS IR DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDOS: SLOVAKIJOS ATVEJO TYRIMAS
Michal Istok, Samer Khouri, Lea Šlampiakova, Kamil Ščerba

SANTRAUKA.  Įmonės perkelia savo būstines į lengvatines mokesčių zonas dėl įvairių priežasčių, dažniausiai dėl mokesčių optimizavimo, siekdamos užtikrinti tikrųjų įmonės naudos gavėjų (angl. UBO) anonimiškumą arba pasinaudoti palankesne verslo, teisine ar mokesčių aplinka. Ekonominė mokesčių teorija teigia, kad jeigu įmonė gali sumažinti mokesčių sąskaitą, sutaupytos lėšos gali būti panaudotos kaip investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, TUI, gamybos plėtrai arba daugiau lėšų gali būti nukreipiama darbuotojams (didesni atlyginimai arba didesnio darbuotojų skaičiaus įdarbinimas). Dėl šios priežasties tyrimo tikslas buvo, remiantis analize, įvertinti ir palyginti skirtumus, susijusius su darbo užmokesčio išlaidomis ir privalomojo socialinio ir sveikatos draudimo įmokomis, kurias moka Slovakijos įmonių darbdaviai, turintys nuosavybės ryšių su lengvatinėmis mokesčių zonomis, ir tokių ryšių neturintys. Statistiškai reikšmingiems tirtų rodiklių skirtumams nustatyti dažniausiai taikyti neparametriniai metodai (Mann-Whitney testas su Bonferroni korekcija ir Kruskal-Wallis testas). Naudotos ir suderintos dvi 2014 ir 2015 metų duomenų bazės ("FinStat" ir "Bisnode"). Rezultatai rodo, kad kuo aukštesnis mokesčių agresyvumo lygis, kalbant apie individualią mokesčių rojaus kategoriją, tuo mažesnius atlyginimus ir mažesnes socialinio bei sveikatos draudimo įmokas moka Slovakijos įmonės. Atskleista, kad bendrovės, turinčios nuosavybės ryšių su OFŠORINĖMIS ir MIDŠORINĖMIS mokesčių rojų kategorijomis, pasižymi mažiausiu darbo užmokesčio ir socialinio bei sveikatos draudimo įmokų lygiu, palyginti su visu turtu. ONŠORINIŲ įmonių kategorijos atveju nustatyta kitokia padėtis, kadangi šios įmonės turi didžiausią darbo užmokestį ir didžiausias socialinio bei sveikatos draudimo įmokas, palyginti su tiriamų grupių turtu. Išplėsti alternatyvios darbo jėgos įgijimo tyrimai nepatvirtino hipotezės, kad mokesčių rojuose įsikūrusios Slovakijos įmonės labiau naudojasi užsakomųjų paslaugų teikimu (įdarbinimo agentūromis).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: lengvatinės mokesčių zonos, darbo užmokesčio išlaidos, privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokos, mokesčių rojus, mokesčių vengimas, Slovakija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict