ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
KŪRINIŲ KAINOS 2020 METAIS: VEIKSNIŲ POVEIKIO MENO DARBŲ ĮKAINIAMS TYRIMAS
Vasile Dinu, Violeta Mihaela Dinca, Alina Mihaela Dima, Mihai Andronie

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas yra ištirti Rumunijos meno rinką, susijusią su paveikslų pardavimu 2008-2018 metais dviejuose įtakinguose aukcionų namuose Bukarešte, Rumunijoje. Tyrime vertinami veiksniai, susiję su paveikslų kainomis: analizuojamos jų ypatybės, pardavimas ir ekonominio nuosmukio padariniai 2010 metais. Siekiant išsiaiškinti, kurios savybės turi įtakos galutinei kainai, taikytas regresijos modelis. Rezultatai rodo, kad tokie faktai, kaip paveikslo dydis, tai, ar paveikslas yra portretas, ar paveikslo autorius priklauso "Didžiųjų menininkų" judėjimui, ar ant paveikslo yra parašas ar monograma, kainas veikia teigiamai. O tai, kad paveiksluose vaizduojamas kraštovaizdis, kad jie įrėminti, kainas veikia neigiamai. Be to, atlikus šį tyrimą paaiškėjo, kad 2008-2009 m. ekonomikos nuosmukio padariniai turėjo ilgalaikių pasekmių. 2008-2011 m. kainos buvo veikiamos neigiamai, o laipsniškas kilimas buvo stebimas nuo 2012 iki 2018 metų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: meno rinka, kainų nustatymas, paveikslų pardavimai, regresijos modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict