ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
ĮMONIŲ VALDYMO GEBĖJIMO POVEIKIS KAPITALO PRIEAUGIUI MIŠRIOS NUOSAVYBĖS ĮMONĖSE
Yunchao Du, Renxiang Wang

SANTRAUKA.  Mišrios nuosavybės reforma keičia savo kryptį nuo valdomų investicijų iki valdomo kapitalo. Įmonių valdymo struktūros tobulinimas atlieka svarbų vaidmenį, skatinant mišrios nuosavybės reformą ir atitinkamai gerinant valstybinio bei privataus kapitalo grąžą. Siekiant ištirti esamą, ilgalaikį ir struktūrinį mišrios nuosavybės įmonių valdymo gebėjimo poveikį kapitalo prieaugiui, iš išsamaus indekso, vidaus ir išorės valdymo gebėjimo indekso buvo sukurta indeksų sistema, skirta matuoti įmonių valdymo gebėjimą mišrios nuosavybės įmonėse. Buvo analizuojamas įtakos darymo mechanizmas, pasitelkus 92 mišrios nuosavybės įmonių Kinijoje 2014-2015 m. duomenis. Rezultatai parodė, kad pagerėję įmonių valdymo gebėjimai gali paskatinti mišrios nuosavybės įmonių Tobino Q ir turto grąžą (angl. ROA) ir jie abu turi ilgalaikį, bet skirtingą poveikį. Tiek vidaus, tiek išorės valdymo gebėjimas turi teigiamą poveikį Tobino Q ir ROA šiuo metu ir ilgalaikėje perspektyvoje. Išorės valdymo gebėjimas turi didesnį poveikį Tobino Q. Struktūrinis vidaus valdymo gebėjimo poveikis kapitalo prieaugiui yra skirtingas. Direktorių valdymo ir vadovybės valdymo gebėjimas teigiamai veikia kapitalo prieaugį. Akcininkų valdybos bei stebėtojų tarybos valdymo gebėjimas neveikia kapitalo prieaugio. Be to, mišrios nuosavybės įmonių valdymo gebėjimas besivystančiuose pramonės sektoriuose turi daugiau įtakos kapitalo prieaugiui nei tradicinėje pramonėje. Tyrime pateiktos suformuoja teorinių įžvalgų ir sprendimų pagrindą, kaip pagerinti mišrių nuosavybės įmonių valdymo gebėjimą ir kapitalo prieaugį.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mišrios nuosavybės įmonė, įmonių valdymo gebėjimas, kapitalo prieaugis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict