ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
REALIOJO VALIUTOS KURSO NUOKRYPIO POVEIKIS RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ EKONOMIKOS AUGIMUI: HETEROGENINIŲ PANELINIŲ DUOMENŲ SKAIČIAVIMAI
Cizmovic Mirjana

SANTRAUKA.  Teorinių ir empirinių tyrimų išvados apie valiutos kurso nuokrypio svarbą BVP augimui nėra visiškai aiškios. Siekiant prisidėti prie jau vykdomų tyrimų, kuriais bandoma išspręsti šią problemą, tyrimo metu pasitelktas naujas metodas - heterogeninių panelinių duomenų struktūrinis VAR modelis. Jį pritaikius buvo empiriškai ištirta, ar valiutos kurso nuvertėjimas skirtingai veikia individualių Rytų Europos šalių ekonomikos augimą ir kokios yra šio heterogeniškumo priežastys. Tyrimo rezultatai atskleidė egzistuojantį didžiulį heterogeniškumą ir padėjo išaiškinti, kad BVP augimas pagal pirminį 1 proc. teigiamą nuvertėjimo šoką svyruoja nuo 0,5 proc. iki -0,7 proc. Po kiek laiko vienose šalyse šis svyravimas išnyksta, tačiau kitose šalyse valiutos kurso vertė tampa teigiama ir tokia išsilaiko ilgiau, o aukščiausią savo vertę pasiekia antraisiais metais. Rezultatai taip pat parodė, kad globalūs veiksniai BVP labiau veikia pirmaisiais metais po nuvertėjimo šoko, vėliau didžiąją dalį BVP svyravimų sukelia idiosinkratinis šokas, būdingesnis konkrečiai valstybei. Tyrimu atskleista, kad pasikeitusios valstybės struktūros ypatybės, pvz., valstybės institucijų kokybė, rinkos nepakankamumas, eksporto įvairinimas ir sudėtingumas gali turėti reikšmingos įtakos BVP svyravimams dėl nuvertėjimo šoko.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: realusis valiutos kursas, BVP augimas, VAR metodika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict