ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
PAGRINDINIAI MAKROEKONOMINIAI BVP AUGIMO VEIKSNIAI: DOLERIZUOTOS JUODKALNIJOS EKONOMIKOS ATVEJIS
Jovan Djuraskovic, Milena Radonjic, Milivoje Radovic, Andrija Đurovic, Milorad Jovovic

SANTRAUKA.  Šio straipsnio tikslas yra nustatyti reikšmingiausius makroekonominius kintamuosius, kurie veikia BVP kūrimą dolerizuotoje Juodkalnijos ekonomikoje, t. y. išsiaiškinti, kiek BVP svyravimai gali būti paaiškinti pagrindiniais makroekonominiais veiksniais. Ekonomikos augimas yra itin svarbus besivystančiose šalyse, tokiose kaip Juodkalnija. Juodkalnijos atvejis yra išskirtinis, nes šalyje priimta visiška dolerizacija (euroizacija). Šiame tyrime analizuojamas pagrindinių makroekonominių rodiklių - infliacijos lygio, nedarbo lygio, vidutinio darbo užmokesčio, tiesioginių užsienio investicijų ir einamosios sąskaitos deficito poveikis Juodkalnijos BVP augimui. Kitaip nei kiti panašūs ekonominiai tyrimai, ši analizė pagrįsta modelio vidurkio metodu.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tiek realaus, tiek nominalaus BVP pokyčiai priklauso nuo jo ankstesnės vertės. Šis teiginys patvirtina teorinę prielaidą, kad BVP yra autoregresyvus procesas. Pasirinktų modelių analizėje, neįtraukiant priklausomojo kintamojo pirmojo atsilikimo, kaip reikšmingi kintamieji, perteikiantys BVP svyravimus su tam tikru atsilikimu, veikia einamosios sąskaitos deficitas, tiesioginės užsienio investicijos, nedarbo lygis bei vidutinis atlyginimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: BVP, ekonomikos augimas, makroekonominiai veiksniai, modelio vidurkio metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict