ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VERSLUMO MOTYVACIJA: STUDENTŲ IŠ LENKIJOS IR PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOS ANALIZĖ
Natanya Meyer, Sebastian Kot

SANTRAUKA.  Verslumo motyvacija - šiuo metu aktuali tyrimų sritis. Pabrėžtina ir jaunimo įtraukimo į verslumo procesą svarba skatinant ekonomikos augimą ir mažinant nedarbingumo lygį. Atsižvelgus į šiuos aspektus, tyrimas, orientuotas į jaunų žmonių motyvacijos dalyvauti verslumo veikloje lygį, turėtų būti itin reikšmingas. Be to, lygių palyginimas skirtingose šalyse ir skirtumų atradimas irgi gali būti įdomus. Tyrimas padėjo identifikuoti verslumo motyvacijos lygį tarp jaunų universiteto studentų grupės, taip pat nustatyti, kad tarp dviejų pasirinktų šalių egzistuoja reikšmingas skirtumas. Tolimesni tyrimai galėtų būti susiję su nestudijuojančio jaunimo ir daugiau šalių verslumo motyvacijos vertinimo palyginimu. Šio tyrimo rekomendacijomis universitetams siūloma teikti specialiai sukurtas jaunimo verslumo ugdymo programas, vietiniams verslams siūlyti praktinius seminarus ir praktikos programas, verslo inkubatoriams aktyviau ugdyti jaunus verslininkus ir jiems padėti plėsti savo naujuosius verslus. Pridurtina, kad vyriausybė turėtų motyvuoti dideles įmones siekdamos pasitelkti jaunus verslininkus tiekimo grandinėje ir produktų pirkimo srityje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: motyvacija, studentai, jaunimo verslumas, Lenkija, Pietų Afrikos Respublika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict