ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VADOVAUJANČIAS PAREIGAS UŽIMANČIŲ MOTERŲ PERSPEKTYVA SOCIALINĖJE-POLITINĖJE SRITYJE: EUROPOS ŠALIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ
Andreea Simona Saseanu, Simona Ioana Ghita, Rodica-Manuela Gogonea

SANTRAUKA.  Šiais laikais moterys gyvena daug kokybiškiau nei anksčiau, kadangi daugelyje pasaulio šalių joms suteikta balsavimo teisė, jos gali turėti nuosavą turtą, mokytis, siekti karjeros, priimti savarankiškus sprendimus ir t. t. Be to, Eagly ir Heilman (2016) atliktas tyrimas atskleidė, kad didėja mokslininkų susidomėjimas vadovaujančias pareigas užimančiomis moterimis: nuo 1970 m. žurnaluose buvo publikuota maždaug 3000 straipsnių, 38 proc. jų paskelbti nuo 2010 m. Siekiant moteris įtraukti į valdymo sektorių, aktualėja viešasis interesas ir agitacija. Tam tikros organizacijos ir grupės (pvz., "Women on Boards", "Emily's List") skatina moteris užimti vadovaujančias pareigas verslo srityje ir remia moteris, pretenduojančias į politines pozicijas. Šio straipsnio tikslas yra išskirti socialinio-ekonominio konteksto, veikiančio moterų dalyvavimo sprendimų priėmimo procesą socialinėje ir politinėje sferose, pobūdį ir mastą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadovaujančias pareigas užimančios moterys, diskriminacija, klasteris, pagrindinių komponentų analizė, regresijos modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict