ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
TREČIOSIOS ŠALIES MOKĖJIMO ĮMONIŲ AKCIJŲ KAINŲ SĄSAJŲ TYRIMAI: KINIJOS ĮMONIŲ EMPIRINĖ ANALIZĖ
Yanwu Song, Ran Xu, Lei Li, Ruohan Wang

SANTRAUKA.  Tobulėjant elektroninei komercijai, tam tikru laikotarpiu trečiosios šalies mokėjimas tampa vis populiaresnis. Šis mokėjimo būdas yra svarbus interneto finansuose ir stipriai veikia socialinę ekonomiką. Toks vidinių santykių tarp trečiųjų šalių mokėjimų tyrimas gali paskatinti trečiosios šalies mokėjimo rinkos plėtrą ir taip paveikti elektroninės komercijos vystymąsi. Remiantis būdinga trečiosios šalies mokėjimo bendrovės akcijų kainų svyravimo tendencija, šiame straipsnyje pateikiamas DCC-GARCH modelis. Tyrimo objektas yra reprezentatyvi trečiųjų šalių mokėjimų įmonių "Alibaba" ir "Tencent Holdings" akcijų kaina. Siekiant išanalizuoti akcijų svyravimo ryšį, tyrimo rezultatams gauti naudotas "Granger" priežastinio ryšio testas ir impulsų atsako funkcija. Rezultatai atskleidė, kad "Alibaba" ir "Tencent Holdings" nėra visiškai ir viena nuo kitos nepriklausomos. Tarp akcijų kainų svyravimų yra kelios vidinės sąsajos - jų įėjimo kainos sąveika tarpusavyje (Kazemilari ir kt., 2018). Esant kainų šuoliams, kainos pradeda sąveikauti tarpusavyje. Be to, toliau analizuojamos "Alibaba" ir "Tencent Holdings" akcijų kainų sąsajų vidinės priežastys ir trimis aspektais nagrinėjamos išorinės priežastys. Tai plintantis neigiamas finansų rinkos poveikis, finansų rinkos integracijos ir mokslo bei technologijos pažanga. Straipsnyje taip pat pateikti keli strateginiai pasiūlymai, kurie gali būti naudingi ateityje plėtojant trečiosios šalies mokėjimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: trečiosios šalies mokėjimas, elektroninė komercija, akcijų kainų sąsajos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict