ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
FISKALINĖS IR MOKESČIŲ POLITIKOS POVEIKIS GAMYBOS ĮMONIŲ INOVACIJŲ VEIKSMINGUMUI: LYGINAMASIS EKONOMINĖS REGIONŲ PERSPEKTYVOS TYRIMAS
Lei Liu, Canhua Kang, Zongyi Yin, Zhenyu Liu

SANTRAUKA.  Fiskalinė ir mokesčių politika, kuriai atstovauja vyriausybės subsidijos ir mokesčių paskatos, ilgą laiką buvo svarbi vyriausybės intervencija skatinant naujoves. Tačiau atliktuose tyrimuose neatsižvelgiama į nenumatytą regioninių skirtumų poveikį fiskalinės ir apmokestinimo politikos skatinamosioms pasekmėms. Siekta ištirti regioninių skirtumų poveikį mokesčių ir mokesčių politikos santykiams bei gamybos įmonių inovacijų efektyvumui. Tyrimui pasitelkti Kinijos Šanchajaus ir Šenzeno "A-share" gamybos įmonių 2008-2016 m. sąrašų duomenys. Tyrimas atliktas taikant DEA (duomenų pavyzdžių analizė) modelį ir daugybinius regresijos modelius. Išanalizuota fiskalinės ir apmokestinimo politikos įtaka gamybos įmonių inovacijų efektyvumui, taip pat mažėjantis regionų rinkodaros bei inovacinių galimybių poveikis ekonominių regionų požiūriu. Rezultatai atskleidė, kad fiskalinė ir mokesčių politika gali pagerinti gamybos įmonių inovacijų efektyvumą. Tačiau įmonių inovacijų efektyvumo gerinimas įgyvendinant finansinių subsidijų politiką yra reikšmingesnis nei gaunamas taikant mokesčių paskatas dėl konkrečių ir tiesioginių ankstesnės politikos ypatybių. Skiriasi mokesčių ir mokesčių politikos poveikis įmonių inovacijų efektyvumui skirtinguose ekonominiuose regionuose. Palyginti su vakarų regionu, rytiniai ir centriniai regionai pasižymi didesniu gamybos įmonių mokesčių ir mokesčių politikos inovacijų efektyvumu. Fiskalinės ir apmokestinimo politikos veiksmingumas inovacijų srityje gamybos įmonėse Jangdzės upės deltos ir Perlo upės deltos regionuose yra reikšmingesnis nei Pekino-Tianjino-Hebei regione. Regioninis rinkodaros laipsnis ir regioninės inovacijų galimybės mažina gamybos įmonių inovacijų efektyvumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: fiskalinė ir mokesčių politika, gamybos įmonės, inovacijų efektyvumas, regionų rinkodara, regionų inovacijų galimybės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict