ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
NAUDOTOJŲ INTERESŲ SUVOKIMAS PIETRYČIŲ EUROPOS ŠALYSE DĖL BITKOINŲ IR NAUJOS MOKĖJIMO TECHNOLOGIJOS PLĖTROS
Vinko Nikic

SANTRAUKA.  Tyrimo tikslas yra ištirti ir suprasti klientų pasitenkinimą bitkoino valiuta Pietryčių Europos šalyse. Aiškinamasi, kam asmenys, naudojantys bitkoiną kaip populiariausią ir vertingiausią virtualią valiutą, teikia pirmenybę. Straipsnyje ypatingas dėmesys skiriamas svarbiausiems veiksniams, lemiantiems bitkoino pasirinkimą. Siekiant nustatyti ryšį tarp priklausomo kintamojo ir nepriklausomo kintamojo, atlikta apklausa, o daugialypės tiesinės regresijos modelyje taikytas mažiausių kvadratų kriterijus. Buvo pasitelkta aprašomoji statistika ir koreliacinė analizė. Straipsnyje keliama hipotezė, kad respondentai teigiamai vertina naudojimąsi bitkoinu, nes tai pranašesnis atsiskaitymo būdas už tradicinius, atsižvelgiant į aukštas bankų paslaugų kainas tirtose šalyse, kurios užtikrina saugesnius mokėjimo pavedimus ir daugiau privatumo. Straipsnyje iškelta ir papildoma hipotezė: bitkoinų mokėjimų plėtra priklauso nuo institucinės infrastruktūros kūrimo. Tyrimas, atliktas Pietryčių Europos šalyse, rodo glaudų ryšį tarp apibrėžtų priklausomo ir nepriklausomo kintamųjų, t. y. atskleidžia aiškią nuostatą dėl būsimų vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimo laikantis aptartos bitkoino valiutos mokėjimo technologijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bitkoinas, virtualiosios valiutos, elektroniniai pinigai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict