ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
VIETOS SAVIVALDOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ (LGU) VERSLUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO IR EFEKTYVUMO LYGIO ĮVERTINIMAS LENKIJOJE
Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Małgorzata Leśniowska-Gontarz

SANTRAUKA.  Atsižvelgus į tai, kad dėl globalizacijos kai kuriose vietos ir regionų ekonomikose buvo prarasta darbo vietų ir nebuvo augimo, vietos politikos formuotojai pradėjo kurti modernias politikos priemones, kurios paremtų strateginį regionų valdymą. Šios priemonės daugiausia buvo nukreiptos į verslumą kaip ekonominės plėtros varomąją jėgą. Straipsnyje pateikiami atsakymai į šiuos tyrimo klausimus: a) Kokias verslumo rėmimo priemones naudoja vietos savivaldos administraciniai vienetai? b) Ar LGU naudojamų priemonių skaičius veikia minėtų savivaldybių verslumo lygį? c) Kurios iš taikytų priemonių išskiria verslumo lygį tarp LGU?
Iš visų galimų priemonių dažniausiai buvo naudojama interneto svetainėse pateikiama informacija apie esamas finansavimo galimybes. Mažiausiai naudotos rėmimo priemonės - atskiri organizaciniai vienetai ar pozicijos, skirtos aptarnauti užsienio investuotojus, taip pat pasitelkta bendruomenių pasiūlymų reklama užsienio šalių parodose ir verslo organizacijų veikla, pvz., pramoniniai ir technologiniai parkai.
Apibendrinant atliktą tyrimą galima teigti, kad visi vietos savivaldos administracinių vienetų veiksmai kelia verslumo lygį. Rezultatai gali būti naudingi politikos formuotojams ir nurodyti veiklas, kurios turėtų būti išbandytos skatinant būsimus verslumo rėmimo politikos pokyčius .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslumas, paramos priemonės, vietos savivalda.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict