ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
DARBUOTOJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS TURIZMO SEKTORIUJE BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS ŠALYSE
Misko Radjenovic

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje analizuojama 450 specializuotų turizmo ir viešbučių valdymo sričių respondentų nuomonė apie turizmo darbuotojų kokybės lygį pasirinktose buvusios Jugoslavijos šalyse: Juodkalnijoje, Kroatijoje ir Slovėnijoje. Pasirinktų šalių įtaka skiriasi keturiais veiksniais: darbuotojų švietimo struktūra, jų motyvacijos lygiu, pasitenkinimo darbu lygiu ir mokymo galimybėmis. Manytina, kad šie veiksniai tam tikru laipsniu tiesiogiai paveikė tiriamų šalių turizmo darbuotojų kokybę ir sukūrė nepatenkinamus konkurencingumo ir ekonomikos augimo tempus. Pradinė hipotezė visiškai pasitvirtino pritaikius tiesinę ir daugialypę regresijos analizę. Be to, atskleista, kad tiesinė priklausomybė išsamiai paaiškina tirtas funkcines priklausomybes. Akcentuotina, kad autoriai teisingai nustatė pagrindinius nepriklausomus kintamuosius (veiksnius), kurie reikšmingai paveikė priklausomą kintamąjį (turizmo darbuotojų kokybę).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turizmas, turizmo darbuotojų kokybė, Juodkalnija, Kroatija, Slovėnija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict