ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ VERSLININKŲ POZICIJA DĖL KLASTERIŲ BENDRADARBIAVIMO: LŪKESČIAI IR REALYBĖ
Katerina Haviernikova, Vytautas Snieška, Valentinas Navickas, Daiva Burkšaitienė

SANTRAUKA.  Klasterio reiškinys, kaip tam tikros teritorijos sektoriaus aglomeracija, reikšmingas visame pasaulyje. Nors klasteriams daugiausia priklauso MVĮ, tačiau ne visos įmonės žino bendradarbiavimo privalumus. Šio straipsnio tikslas yra palyginti MVĮ poziciją dėl klasterių bendradarbiavimo trijose klasterių pranašumų srityse: kuriant tinklus, žmogiškųjų išteklių sferoje ir realizuojant bendrą sklaidą. Įvairių tyrimų metu buvo atkreiptas dėmesys į šias problemas keletu požiūrių. Šio tyrimo naujumas atsiskleidžia lyginant MVĮ poziciją dėl klasterių bendradarbiavimo ir atsižvelgiant į dvi grupes, kuriose jos veikia, - ekonomikos šaką ir įmonės dydžio kategoriją. Palygintos turinčios bendradarbiavimo klasterių srityje patirties MVĮ ir tokios patirties neturinčios įmonės. Šio tyrimo išvados gali būti naudingos politikos formuotojams, suinteresuotosioms klasterių šalims, MVĮ savininkams ir kitiems subjektams, ketinantiems prisijungti ar jau prisijungiantiems prie klasterių bendradarbiavimo. Šis tyrimas iliustruotas ir pagrįstas Slovakijos MVĮ apklausos rezultatais. Rezultatai atskleidė, kad MVĮ požiūris į klasterių bendradarbiavimą skiriasi. Jis labiausiai priklauso nuo naudos, susijusios su bendrų seminarų ir konferencijų organizavimu bei bendru dalyvavimu mugėse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mažos ir vidutinio dydžio įmonės, klasteris, tinklų kūrimas, žmogiškieji ištekliai, bendradarbiavimas ir sklaida.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict