ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
  • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Straipsnis
SOCIALINĖS MEDIJOS NAUDOJIMAS IR IŠPLĖSTO TECHNOLOGIJŲ PALANKUMO MODELIS (ETAM): STRUKTŪRINIŲ LYGČIŲ MODELIAVIMO (SEM) PRINCIPU PAREMTAS DAUGIAMATIS METODAS
Rizwan Raheem Ahmed, Saima Hussain, Munwar Hussain Pahi, Antanas Usas, Edmundas Jasinskas

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas yra išanalizuoti kintamuosius, kurie skatina naudotis socialiniais tinklais "Twitter", "Instagram", "Google+" ir "Facebook". Siekiant įgyvendinti šį tikslą, taikytas išplėsto technologijų palankumo modelis (angl. ETAM) bei sukurta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 392 žmonės. Apklausos duomenys analizuoti pasitelkus struktūrinių lygčių modeliavimo (angl. SEM) principą, naudotasi programine įranga "Smart-PLS" ir sąlyginių procesų modeliu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ETAM modelio dimensijos - suvokiamasis žaismingumas (angl. PP) ir suvokiamasis socialinių tinklų naudojimo lengvumas (angl. EU) - reikšmingai teigiamai veikia suvokiamąjį naudingumą (angl. PU). Be to, ketinimas naudotis (angl. IU) taip pat reikšmingai teigiamai veikia faktinį socialinių tinklų svetainių naudojimą (angl. AU). Vis dėlto technologijų pažanga (angl. AT) nenuginčijamai moderuojamai veikia ketinimą naudotis ir faktinį naudojimąsi socialiniais tinklais. Nenuginčijamas pasitikėjimo moderacinis poveikis, pasitikėjimą siejant su suvokiamuoju naudingumu (PU) ir ketinimu naudotis (IU) socialiniais tinklais, yra nustatomas pasitelkus savirankos ir įprastos teorijos metodus. Šio tyrimo rezultatai rekomenduotini socialinių tinklų ir rinkodaros specialistams. Kurdami savo produktų ir paslaugų rinkodaros ir komunikacijos strategijas, jie galėtų joms pritaikyti reikšmingas dimensijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: išplėstas technologijų palankumo modelis (ETAM), socialiniai tinklai, savirankos metodas, įprastos teorijos metodas, struktūrinių lygčių modeliavimu paremtas daugiamatis metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict