ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Europinio žemės ūkio paramos modelio formavimas: priežastys, principai ir tendencijos
Edmundas Jasinskas

SANTRAUKA. Lietuvoje kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse vyrauja Europinis žemės ūkio modelis. Šio modelio pagrindiniai bruožai: didelės dotacijos žemės ūkio produkcijos gamintojams, per didelis valstybės vaidmuo žemės ūkio produktų rinkoje, globaliai nekonkurencingi gamintojai ir iš to išeinantis protekcionizmas. Šiame straipsnyje pateikiamos europinio žemės ūkio paramos modelio formavimosi priežastys, kurias įtakojo tiek istorinės tiek ir politinės ir socialinės priežastys. Taip pat straipsnyje pateikiama oponuojančio - Keirnso žemės ūkio modelio principai, kurie remiasi liberaliomis vertybėmis, tačiau neišvengiamai susiduria su viešųjų blogybių sukūrimo problemomis, kurias rinka neįvertina.

Esant konkurencingam žemės ūkiui be viešųjų gėrybių sukuriamos ir viešosios blogybės (oro, vandens tarša, dirvožemio erozija ir kt.) todėl reikalingas viešųjų blogybių monitoringas ir apmokestinimas. Europos žemės ūkio modelyje naudojant paramos ir mokesčių svertus galima būtų sukurti viešųjų gėrybių ir blogybių rinką. Nors tokios modelio tendencijos negarantuoja, kad Europinis žemės ūkis taps konkurencingesnis, tačiau tai leis žemės ūkio produktų gamyboje mažinti valdžios ir didinti rinkos mechanizmo įtaką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: parama, žemės ūkis, Europinis modelis, vienkartinė paramos schema.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict