ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Institutinės politikos vaidmuo, skatinant inovacijas ir antreprenerystę Lietuvoje
Dainora Grundey, Bernardas Toluba, Donatas Pilinkus, Lina Verbauskienė

SANTRAUKA. Įmonės ir šalies gebėjimai vystyti inovacijas lemia valstybės žinių ekonomikos ir konkurencinių pranašumų lygį. Tai atneša ir naujas galimybes bei iššūkius įmonėms, organizacijoms ir asmenims. Lietuva darė reikšmingą pažangą institucijų gebėjimų stiprinimo ir politikos kūrimo linkme, skatinant antreprenerystę daugiau kaip dešimt metų. Šio straipsnio tikslas – nurodyti prielaidas Lietuvos pasirengimui skatinti inovatyvias antrepreneriškas iniciatyvas ekonomikos vystymosi politikoje ir valstybės konkurencingumo stiprinime.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: antreprenerystė, inovacijos, institucinė infrastruktūra, Lietuva, SVV įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict