ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Akcijų grąža ir makroekonominė aplinka: Vilniaus vertybinių popierių biržos atvejis
Vytautas Snieška, Daiva Laskienė, Irena Pekarskienė

SANTRAUKA. Vertybinių popierių rinkos išsivystymo ryšys su šalies ekonominiu vystymusi yra abipusis: kartu su gerėjančia ekonomine padėtimi, vertybinių popierių rinka tampa aktyvesnė. Be to, tuo metu, kai vertybinių popierių rinka vystosi, šalies ekonominis vystymasis greitėja. Akcijų kursų augimas – galimas ekonominio vystymosi įrodymas. Kadangi akcijų kursų pokyčiai atspindi kintamą ekonominę padėtį, svarbu nustatyti ir įvertinti sąsają tarp vertybinių popierių įverčio ir jos pirminių makroekonominių veiksnių. Šiai priklausomybei didžiausią dėmesį skiria tyrėjai ir praktikai JAV, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje.

Augančiose vertybinių popierių biržose, tokioje kaip Lietuva, tokie tyrimai nėra pakankami. Todėl yra ne tik svarbu įvertinti egzistuojantį ryšį tarp atskirų makroekonominių veiksnių ir akcijų kursų per nustatytą periodą, bet taip pat reikėtų identifikuoti tokio ryšio stabilumo laipsnį, atsižvelgiant į kintančius ekonomikos rodiklius.

Šio straipsnio tikslas yra nustatyti ir įvertinti ryšį tarp Lietuvos įmonių akcijų kitimo ir makroekonomikos rodiklių, taip praturtinant egzistuojančių tyrinėjimų erdvę vertybinių popierių kainų priklausomybės nuo makroekonominių faktorių tyrimu. Autoriai nustatė, per tiriamąjį periodą dauguma Lietuvos makroekonominių faktorių tiesiogiai koreliavo su įmonių akcijų kainomis, tokiu būdu galima prognozuoti šių sąsajų kryptingumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertybinių popierių birža, akcijos grąža, akcijų indeksai, makroekonominiai veiksniai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict