ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Ryšys tarp akcijų rinkos ir makroekonominio kintamumo
Deimantė Teresienė, August Aarma, Gediminas Dubauskas

SANTRAUKA. Makroekonominiai kintamieji turi reikšmingos įtakos, vertinant finansinį turtą. Todėl dėl šios priežasties daugelis autorių nagrinėja ryšį tarp makroekonominių kintamųjų ir akcijų rinkos kintamumo. Remiantis įvairiais empiriniais tyrimais pastebėta, kad galimos įvairios šio sąryšio variacijos. Nagrinėjamas akcijų rinkos poveikis ekonomikai bei atvirkštinė situacija, t.y. ekonomikos poveikis akcijų rinkai. Analitikas Schwert (1981) pastebėjo, kad infliacijos kintamumas padeda įvertinti akcijų rinkos kintamumą, tačiau akcijų kintamumas neturi įtakos infliacijos pokyčiams. Kita jo tyrimų išvada yra ta, kad pinigų kiekio didėjimas rinkoje turi tiesioginės įtakos akcijų rinkai kaip ir pokyčiai akcijų rinkoje turi tiesioginės įtakos pinigų kiekio cirkuliacijai. Taip pat pastebėta, kad pramonės produkcijos kintamumas silpnai tegali paaiškinti pokyčius akcijų rinkai, kai atvirkštinis ryšys yra gan stiprus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vartotojų kainų indeksas, infliacija, palūkanų norma, makroekonominiai kintamieji, akcijos kaina.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict