ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Ekonominio imlumo poveikis Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonominiam vystymuisi
Baiba Šavriņa, Dainora Grundey

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje autorės siekia išsiaiškinti ekonominio imlumo poveikį Centrinės ir Rytų Europos (CRE) šalių ekonominiam vystymuisi. Tad šios tyrimo kryptys yra puoselėjamos straipsnyje: a) atviros ekonomikos fenomeno atskleidimas ir paaiškinimas pereinamosiose ekonomikose; b) pagrindinių multinacionalinių įmonių strategijų modelių identifikavimas ir apibrėžtis; c) tiesioginių užsienio investicijų į CRE šalis situacijos apibrėžtis; d) ekonomikos liberalizavimo ir konkurencingumo veiksnių išskirtis CRE šalių regione. Remiantis mokslininkų nuomonių apžvalga bei pačių autorių padarytomis įžangomis, straipsnio pabaigoje pateikiami teigiamų ir neigiamų atviros ekonomikos poveikių klasifikatoriai CRE šalyse.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ekonomikos vystymasis, ekonomikos augimas, ekonominis imlumas, liberalizavimas, Centrinės ir Rytų Europos šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict