ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Vartotojų ekonomika: prekės ženklo žinomumas Lenkijoje
Dainora Grundey, Sylwia Bąkowska

SANTRAUKA. Šis straipsnis akcentuoja vartotojų elgsenos problemas, prisidedant prie prekės ženklo žinomumo ir suvokimo Lenkijos vartotojų kontekste. Straipsnyje pateikiama teorinė vartotojų elgsenos apžvalga bei prekės ženklo ir jo vertingumo dimensijos. Empirinei Lenkijos vartotojų analizei bei jo požiūrio į prekės ženklo žinomumą buvo pasitelkti antriniai duomenys gauti iš nacionalinio tyrimo, kurį atliko Mokslinio tyrimo instituto Viešosios nuomonės – TNS OBOP – organizacija. Rezultatai rodo, kad prekės ženklo žinomumas tarp Lenkijos vartotojų vis dar didėja ir nėra pasiekęs brandos stadijos. Tačiau, Lenkijos vartotojai, atrodo, pakankamai žino tipiškas asociacijas su prekės ženklu, tokias kaip kokybė ir ilgaamžiškumas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vartotojų ekonomika, marketingas, prekės ženklo žinomumas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict