ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Socialinio-ekonominio progreso ir jo perspektyvų analizė naujose Europos Sąjungos šalyse-narėse
Remigijus Čiegis, Rasa Jurgaitytė, Andrius Rakickas, Roberta Kareivaitė

SANTRAUKA. Šis straipsnis analizuoja socialinį-ekonominį naujai įstojusių Europos Sąjungos šalių vystymąsi ir rodo Lietuvos padėtį šiuo klausimu. Socialinis aprūpinimas skirtingose srityse turi tiesioginę koreliaciją su atsinaujinančiu ekonominiu vystymusi. Socialinis-ekonominis valstybės progresas yra analizuotas, naudojant keturias makroekonominius rodiklius, tokius kaip bendras vidaus produktas, bedarbystės lygis, užimtumas ir infliacija. Tyrinėjimas apima tipiškus analizės metodus: loginę, santykinę ir statistinę ir ekonometrinę analizę; detalizavimą ir grupavimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: regioninė politika, makroekonomika, socialinis-ekonominis progresas, bendrasis vidaus produktas, infliacija, užimtumas, produktyvumas, Europos Sąjunga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict