ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Transformacijos draudimo rinkoje: naujas draudimo tarifų skaičiavimo metodas
Stasys Girdzijauskas, Jonas Čepinskis, Edita Jurkonytė

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiami originalios logistinių draudimo tarifų teorijos pagrindiniai principai, kuriais remiantis parodoma, kad draudimo tarifų skaičiavimas gali būti paremtas nauju - logistiniu (ribiniu) kapitalo vystimosi modeliu. Tyrimais įrodyta, kad naujai sukurtoji logistinė vystymosi teorija gali būti pritaikyta netik apskaičiuojant palūkanas ar vertinant investicinius projektus, bet ir diskontuojant vertines išraiškas, nustatant dabartines pinigų vertes, valdant pinigų srautus, o tai reiškia, kad ji gali būti taikoma ir skaičiuojant draudimo anuitetus.

Straipsnyje konkrečiais pavyzdžiais parodoma, kad galima naujo principo aktuarinių skaičiavimų sistema, paremta logistiniu diskontavimu. Nors skaičiavimai yra sudėtingesni, ir pilnai įmanomi tik panaudojus informacines technologijas, rezultatai, gauti remiantis logistine teorija, dažniausia yra tikslesni ir patikimesni. Dar daugiau logistinės teorijos taikymas duoda kokybiškai naujus rezultatus. Panaudojus logistinį pinigų srautų diskontavimą galima paaiškinti kainų burbulų formavimosi mechanizmą. Draudimo sferoje kainų burbulų efektas gali pasireikšti ženkliu tarifų pasikeitimu (padidėjimu).

Šio straipsnio pagrindinis tikslas yra pristatyti pasikeitimus draudimo rinkoje, nagrinėjant naujausią draudimo tarifų skaičiavimo metodą ir, išryškinus pagrindinius skirtumus, palyginti paprastųjų ir logistinių anuitetinių draudimo tarifų skaičiavimo metodus. Taip pat šiame straipsnyje analizuojama logistinių draudimo anuitetų specifika ir aptariamos kainų burbulų susiformavimo prielaidos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: draudimo rinka, draudimo tarifai, paprasti ir logistiniai anuitetai, logistinis kapitalas, kapitalo ištekliai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict