ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Ligoninių apskaita ir transformacijos procesai Lenkijos sveikatos priežiūros sistemoje
Jolanta Chluska

SANTRAUKA. Straipsnyje autorė pabrėžia transformaciją, kuri vyksta Lenkijos sveikatos priežiūros sektoriuje. Svarbiausias tyrimo akcentas – apskaitos sistemos Lenkijos ligoninėse sukūrimas. Kiekviena ligoninė Lenkijoje kol kas apsibrėžia savo apskaitos politiką einamojo teisinio reguliavimo pagrindu. Tačiau ne visi finansiniai procesai, vykstantys Lenkijos ligoninių apskaitoje paklūsta buhalterinėms taisyklėms, o tai priveda prie netinkamų finansinių rezultatų pateikimo metinėse finansinėse ataskaitose. Tai gali suklaidinti atsakingus vadovus, priimančius vadybinius sprendimus (fondai ir finansinės organizacijos, suinteresuotos šalys, viešosios įstaigos ir kitos organizacijos).

Straipsnyje atliktas antrinių duomenų (Lenkijos ligoninių finansinių ataskaitų ir ekonominės ir finansinės sveikatos priežiūros sektoriaus) tyrimas, kurio pasakoje pasiūlytas ligoninių apskaitos modelis. Dabarties ir ateities sveikatos priežiūros objektų privatizavimas ir transformaciniai procesai meta Lenkijos ligoninių apskaitos sistemai iššūkį, kuriam Lenkijos Vyriausybė turi skirti deramą dėmesį ir finansavimą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ligoninės apskaita, ligoninės apskaitos politika, sveikatos priežiūros sistemos reforma, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict