ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Visuotinės kokybės vadyba universiteto studijose: kokybės vertinimas ir kokybės užtikrinimas Lietuvos universitete
Dainora Grundey

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje visuotinės kokybės vadybos (VKV) principai yra taikomi studijoms universitete. Kadangi aukštojo mokslo rinkoje dalyvauja gausus ir įvairiapusis suinteresuotųjų ratas (studentai, universiteto dėstytojai, administracija, darbdaviai), kyla problema, kokius švietimo tikslus jie puoselėja ir kaip galima išmatuoti studijų kokybę pagal kiekvienos tikslinės grupės lūkesčius. Atliktas platus tikslinių grupių (studentų, dėstytojų ir darbdavių) tyrimas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete, siekiant nustatyti VKV principų diegimą magistrantūros studijų programoje „Marketingas ir prekybos vadyba“.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštasis išsilavinimas, kokybė, universitetas, visuotinė kokybės vadyba (VKV), kokybės užtikrinimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict