ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Kviestinio redaktoriaus žodis
Plėtros ekonomika: socialiniai, finansiniai, žemės ūkio ir elgsenos aspektai

JEL klasifikacija: Y20.

Tarptautinis mokslo darbų leidinys „Verslo ir ekonomikos transformacijos“ (TIBE) pradeda naują savo veiklos etapą, pasiūlydamas autoriams ir skaitytojams naują produktą – TIBE Biblioteką, kurią sudarys prie TIBE leidžiami priedai, atitinkantys Leidinio misiją, mokslinę dvasią bei straipsnių atrankos standartus.

TIBE priedų leidybą sąlygojo šios dvi priežastys: pirma, pasiūlyti konstruktyvią aukštos kokybės tarptautinių konferencijų, simpoziumų bei forumų straipsnių publikavimo galimybę; antra, tapti mokslinių monografijų (publikuojamų anglų kalba) leidybos prie mokslinio žurnalo pradininku Lietuvoje.

Mes nukreipsime savo pastangas mokslinės minties Centrinės ir Rytų Europos regione sklaidai, kaip nurodyta mūsų leidybos misijoje, siekdami skatinti apsikeitimą inovatyviomis idėjomis bei konceptualiomis įžvalgomis plačiame socialinių mokslų kontekste, ypač ekonomikos bei vadybos ir administravimo kryptyse, apjungiant mokslinius pasiekimus bei progresyvius požiūrius į tarpdisciplininę perspektyvą.

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, vykdydamas šią naują misiją kaip Leidinio steigėjas ir leidėjas, 2007 m. gegužės 18 – 19 dienomis suorganizavo pirmąją tarptautinę-tarpdisciplininę mokslinę konferenciją FIHUSO-2007, apjungiant fizinius, humanitarinius bei socialinius mokslus.

TIBE 7 tomo, 2(14), 2008 Priede B pristatomi šios mokslinės konferencijos straipsniai ekonomikos kryptyje, kurie orientuojasi į transformacinius šios mokslo kryties teorijos ir praktikos procesus:

  1. transformacijų iššūkiai socialiniame-ekonominiame bei finansiniame kontekste nagrinėjami šiais aspektais – tiesioginių užsienio investicijų nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje, finansinių sprendimų priėmimo klausimais, akcijų ir vertybinių popierių rinkų; apskaitos modeliavimo sveikatos priežiūros srityje; politikos formavimo žemės ūkio ir aplinkosaugos diskursais;
  2. transformacijų iššūkiai vartotojų (bihevioristinėje) ekonomikoje, susijusių su vartotojų elgsenos ir įpročių keitimu; prekės ženklo žinomumo ir suvokimo aspektais; vartotojų laiko paskirstymu tarp darbo laiko ir laiko, skirto namų ūkiui išlaikyti, pagrindžiant tyrimais, atliktais Lenkijoje bei 10-yje pasirinktų Europos šalių; kokybės vertinimu bei kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose (universitetuose), remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais.

Mes tikimės, kad pasiūlytas naujas TIBE produktas mokslo bendruomenei ir verslo praktikams praplės jo naudojimo galimybės tiek horizontale, tiek vertikale, semiantis inovatyvių idėjų, mokslinių pasiekimų bei moksliškai pagrįstų rekomendacijų vystymosi ekonomikos pažinime.

Kviestinė redaktorė prof. dr. Dainora Grundey

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict