ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Lietuvos apskaitos reguliavimo modelis
Kristina Rudžionienė, Gailutė Gipienė

SANTRAUKA. Šis straipsnis analizuoja apskaitos sistemos reguliavimo tendencijas Lietuvoje. Yra du skirtingi požiūriai į apskaitos reguliavimą: laisvosios rinkos ir pro-reguliavimo metodai. „Laisvosios rinkos“ metodas yra prieš bet kokį reguliavimą. Rodos būtų pagrįsta, kad valstybinis reguliavimas yra svarbus ir naudingas, ypač finansinėje apskaitoje.

Galima išskirti tris apskaitos reguliavimo teorijas: visuomenės interesai, grobimas ir ekonominio intereso teorija. Šios teorijos bando išspręsti klausimą, kas turi reguliuoti finansinę apskaitą valstybėje: privatūs ar vyriausybiniai sektoriai.

Remiantis anksčiau minėtais „laisvosios rinkos“ ir „pro-reguliavimo“ metodais bei atliktais Lietuvos įstatymų leidimo studijos rezultatais, pasiūlomas apskaitos reguliavimo Lietuvoje modelis. Tai apima tarptautinius ir nacionalinius apskaitos reguliavimo lygmenis. Be to, į modelį įtraukti politiniai ir techniniai apskaitos reguliavimo instrumentai.

Pasiūlytas apskaitos reguliavimo modelis apima visą kompleksą socialinių, politinių, ekonominių veiksnių pasaulinėje apskaitos reguliavimo ekonomikoje ir vidaus ekonomikoje. Pristatytas modelis gali būti adaptuotas ir kitoms šalims, nes tai ganėtinai visuotinio teorinio pobūdžio modelis, o su mažais pakeitimais pagal kitos valstybės finansinio reguliavimo standartą gali būti pritaikytas kitai valstybei.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: apskaita, vyriausybės politika ir reguliavimas, modeliavimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict