ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Valstybei priimtinų skolinimosi ribų prognozė: Lietuvos atvejis
Žaneta Štuopytė, Andrius Guzavičius

SANTRAUKA. Straipsnis analizuoja sąveiką tarp valstybinės skolos ir biudžeto deficito. Straipsnyje keliama mokslinė problema, t.y. kokios gali būti pasiūlytos valstybės skolinimosi prognozės, paremtos bendrojo vidaus produkto ir biudžeto deficito apytikriais apskaičiavimais. Šiuo straipsniu autoriai siekia:

  1. ištirti makroekonominius veiksnius, kurie nusako valstybinės skolos bei jos efektyvų valdymą;
  2. analizei pasitelkti matematinių modelių taikymą, kurio metu nustatomos valstybės skolinimosi ribos, neviršijant priimtino valstybei biudžeto deficito.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad matematinis modelis gali būti pritaikytas – pasiūlyti du modelio variantai (Modelis A ir Modelis B), kad būtų sprendžiamos valstybinės paskolos kontrolės problemos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skola, vyriausybinio įsiskolinimo valdymas, biudžetas, deficitas, vyriausybės politika ir reguliavimas, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict