ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Kliento portreto dinamikos tyrimas taikant savitvarkio klasifikavimo techniką
Dalia Krikščiūnienė, Tomáš Pitner, Virgilijus Sakalauskas

SANTRAUKA. Straipsnyje analizuojami marketingo rodikliai, nusakantys klientų informacijos ir įmonės finansinių rezultatų sąsajas. Pasiūlytas kliento dinaminio portreto konceptas ir sudarytas analitinis modelis, padedantis nustatyti esminius klientų klasterizavimo kintamųjų rinkinius. Klasterizavimo modelis sudarytas remiantis neuroninių tinklų, kintamųjų jautrumo analize bei taikant savitvarkių žemėlapių intelektinius modelius.

Modelis eksperimentiškai patikrintas naudojant turizmo agentūros pardavimų duomenis. Apibendrinus eksperimentinio tyrimo rezultatus, įvertintas kliento dinaminio portreto skaitinio įvertinimo efektyvumas prognozuojant finansinius rezultatus ir klientų migravimą tarp klasterių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klientų ryšių valdymas, CRM indikatoriai, neuroniniai tinklai, jautrumo analizė, klasterizavimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict