ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Kontinentinio ir anglosaksiško valdymo modelių konvergencija. Bankų vaidmuo Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje
David Blanco-Alcántara, Óscar López-de-Foronda, M. Elena Romero-Merino

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje tikrinama tezė, jog egzistuoja konvergencija tarp kontinentinio Europos ir anglosaksiškojo modelių. Tikrinant šią tezę, taikoma socialinio tinklo analizė, naujas teorinės perspektyvos požiūris į bendrovės valdymą. Lyginami 2009m. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės bendrovių tinklapiai. Empiriniai tyrimai patvirtina ispaniškosios valdymo sistemos konvergenciją su anglosaksiškąja. Finansinių korporacijų nebėra tarp pagrindinių ispaniškųjų bendrovių tinklapių pozicijų, o esančios tarp privatizuotų įmonių centrinių pozicijų artimos britiškajam atvejui. Straipsnyje kaip įrodymas pateikiami Ispanijos finansų sistemoje vykstantys pokyčiai ir pokyčiai, atsirandantys nefinansinių Ispanijos įmonių vidaus valdyme bei numatomi pokyčiai jų strateginių sprendimų priėmimo mechanizme, kurie bus matomi tada, kai bankai nedalyvaus nefinansinėms institucijoms priimant sprendimus.

Šios žinios yra svarbios ieškant geresnių priemonių pritaikymo prie Basel II, pvz., Ispanijos bankų atveju. Jos suteiks galimybių šias priemones tiksliau interpretuoti ir tikslingiau išnaudoti jų taikymo pasekmes. Šis pritaikymas numatė, kad gali būti prarastos nefinansinių įmonių nuosavybės pozicijos. Tokį bankų įtakos praradimą gali parodyti pastarųjų metų nefinansinių bendrijų apžvalga.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: direktorių kolegija, bendrovių tinklapiai, teisė ir finansai, valdymo sujungimai, Ispanija, Jungtinė Karalystė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict