ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros modelis
Jonas Mackevičius, Martynas Novikovas

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje pateiktas sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros modelis, kuris apima sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros nustatymo metodiką mokesčių mokėtojams bei sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros kontrolės metodiką mokesčių administratoriui. Savu ruožtu, sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros nustatymo metodika mokesčių mokėtojams apima septynis pagrindinius etapus: rinkos ir funkcinės analizių atlikimas, palyginamųjų duomenų paieška, sandorių kainodaros metodo parinkimas, pelningumo rodiklių skaičiavimas, „ištiestosios rankos“ intervalo nustatymas ir tikrosios rinkos kainos nustatymas. Tuo tarpu kainodaros kontrolės metodiką mokesčių administratoriui susideda iš penkių pagrindinių etapų (tikrinamų įmonių atrinkimas, sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros ir dokumentacijos tikrinimas, rinkos struktūros poveikio sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros įvertinimas, sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros koregavimas ir baudų skyrimas).

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodara, ištiestosios rankos principas, mokesčių mokėtojai, mokesčių administratorius.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict