ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
ISO 9001 kaip priemonė strateginiams privalumams remti
Wieslaw Urban

SANTRAUKA. ISO 9001 suvokiamas kaip pirmas žingsnis į organizacinį meistriškumą. Kita vertus, jis kritikuojamas dėl biurokratiškumo, duodančio mažai naudos ir kt. Šiuo tyrimu siekiama atskleisti daugiau privalumų, ypač strateginių, kuriuos gali suteikti kokybės vadybos sistema (KVS). Šio tyrimo tikslas yra atsakyti į klausimą „Kaip KVS gali efektyviau pagrįsti strateginius privalumus?“. Kiekybinė metodika pritaikyta ketinant išnagrinėti KVS. Tyrimas rodo, kad KVS pagrįstai gali duoti didelės naudos organizacijai. Tačiau ši nauda nėra savaiminė. Norint ją gauti, būtina tinkamai panaudoti ISO 9001 standartą, svarbi ir vadovų motyvacija bei pastangos. KVS yra tokia struktūra, kuri padeda pasiekti daug strategiškai svarbių rezultatų, pvz., pelno ir pajamų augimo, klientų lojalumo ir organizacijos įvaizdžio formavimo. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad nagrinėjant KVS, pravartu apžvelgti sistemą iš vidaus siekiant atskleisti jos mechanizmus. Ši analizė vertinga tuo, kad KVS netraktuoja kaip „juodosios dėžės“, bet išsamiau nagrinėja detalius reikalavimus, kuriais remiantis ji sukurta.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: KVS, ISO 9001, kokybės sistemos efektyvumas, strateginės naudos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict