ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Oro uostų logistinės sistemos kaip įmonės konkurencingumo veiksnio vertinimas: empiriniai įrodymai periferinėms sritims
Alessandro Basile

SANTRAUKA. Per pastaruosius du dešimtmečius atlikti tyrimai rodo, kad oro uostų logistinių sistemų plėtra atlieka pagrindinį vaidmenį, lemiantį socialinį ir ekonominį regioninį konkurencingumą. Pabrėžtina, kad artimas atstumas tarp miesto ir oro uosto turi įtakos miesto ištekliams, aglomeracijos ekonomikai, miesto infrastruktūroms, sąnaudų taupymo veiksniams, vystymosi politikai. Įmonės konkurencingumas taip pat yra susijęs su išoriniais veiksniais, dažniausiai su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Tai labai įdomus pastarųjų dviejų dešimtmečių tyrimų laukas. Nepaisant to, gana nedaug vadybos srities mokslininkų yra tyrę oro uostų kaip logistikos dalyvių ir išorinių įmonės konkurencingumo gerinimo šaltinių veiksmingumą. Šiuo tyrimu siekiama gerinti oro uostų logistikos poveikio efektyvumą didinant įmonės konkurencingumą periferijoje, atliekant empirinę verslininkų ir vadovų analizę. Empirinis 77 Sicilijos kompanijų tyrimas leido patvirtinti aštuonis oro uosto poveikio veiksnius ir pateikti vertingų išvadų oro uostų, įmonių vadovams, verslininkams ir politikams dėl konkurencingumo veiksnių atskleidimo ir dalinio veiksmingumo svarbos įmonių veiklai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: oro uostas, oro transporto logistika, įmonės konkurencingumas, konkurencingumo rodikliai, verslumo vystymas, ekonominis poveikis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict