ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Kultūros centrų vaidmuo stiprinant tautinę ir etninę kultūrą Lietuvoje
Virginija Jurėnienė, Aistė Urbonienė

SANTRAUKA. Šiame straipsnyje yra nagrinėjamas kultūros centrų vaidmuo Lietuvoje gilinantis į šiuos probleminius klausimus: Kokie veiksniai lemia problemišką lietuvių tautinės ir etninės kultūros situaciją globalizacijos paveiktų procesų kontekste? Kokį vaidmenį kultūros centrai vaidina lietuvių tautinės ir etninės kultūros stiprinime? Teorinėje straipsnio dalyje analizuojama lietuvių nacionalinės ir etninės kultūros situacija, atskleidžiami jos ypatumai ir vertė. Aptariamas kultūros centrų kaip tradicinės lietuvių kultūros palaikytojų ir puoselėtojų vaidmuo. Analizuojamas etninis regionų išskirtinumas, pagrindžiantis kultūros centrų veiklą, leidžiantis gilintis į jų funkcijas, veiklos sritis ir kryptis, taip pat nustatantis pagrindines kliūtis, trukdančias veiksmingai realizuoti veiklą. Empirinėje straipsnio dalyje pristatomi dviejų kokybinių tyrimų rezultatai, kurie leidžia konstatuoti, jog kultūros centrai Lietuvoje yra pagrindiniai lietuvių tautinės ir etninės kultūros stiprintojai ir puoselėtojai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: kultūros centrai, Lietuvos kultūra, tautinė ir etninė kultūra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict