ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Konkurencija mažuose bankininkystės sektoriuose: Lenkijos kooperatinių bankų atvejis
Grażyna Woźniewska

SANTRAUKA. Pastaruoju metu finansinės institucijos susiduria su itin konkurencinga rinkos aplinka. Šios itin konkurencingos rinkos dažniausiai yra valdomos dideli tarptautiniai bankai. Finansinės institucijos konkuruoja ne tik pasaulinėse rinkose, bet ir mažose vietos rinkose. Šios geografiškai ribotos vietos rinkos yra natūrali mažų bankų aplinka. Mažų bankų padėtis yra pakankamai gera, ypač po paskutiniosios ekonominės krizės, kuri jų nepaveikė taip, kaip paveikė didžiuosius bankus. Maži bankai vietos rinkose dėl savo išskirtinių savybių yra konkurencingesni. Tačiau, siekdami išlaikyti šį pranašumą, jie turi nustatyti ir stebėti pagrindinius savo konkurentus ir jų rinkos strategijas. Šiame straipsnyje pateikiama mažų bankų konkurencijos charakteristika ir nurodomi pagrindiniai vietos bankų paslaugų sektoriaus rinkos dalyviai. Straipsnyje taip pat aprašoma mažų (kooperatinių) Lenkijos bankų konkurencinė aplinka bei pateikiami autorės tyrimo, analizuojančio pagrindinių mažų bankų konkurentų nustatymą ir jų rinkos strategijų stebėjimą, rezultatai. Tyrimo duomenys gali būti naudingi mažų bankų vadovams priimant sprendimus dėl konkurencinio pranašumo gerinimo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankininkystės sektorius, konkurencija, maži bankai, Lenkijos kooperatiniai bankai, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict