ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
  • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Mokslinių tyrimų politikos formavimo komitetų paskirtis: tarp ekspertinės nuomonės ir atstovavimo interesams
Birutė Mikulskienė

SANTRAUKA. Vyriausybės ir jai priklausančių institucijų iniciatyva yra buriami komitetai koordinuoti politikos nuostatas. Pirminė jų funkcija yra konsultuoti politikos formuotojus. Vis dėlto kintanti viešojo administravimo funkcija (iš vienvaldžio sprendimo priėmėjo į sprendimo rengimo koordinatoriaus įtraukiant platų suinteresuotų dalyvių ratą) formuoja komitetų funkcijų keitimo prielaidas. Siekiant pažinti dalyvavimo galimybes ir interesų reiškimo trukdžius komitetuose, tyrimui buvo pasirinktas mokslinių tyrimų politikos formavimo sektorius Lietuvoje. Ištyrus mokslinių tyrimų suinteresuotųjų (mokslininkų, verslininkų, politikų ir viešojo administravimo specialistų bei kitų mokslinių tyrimų dalyvių) bendradarbiavimo ryšius, palyginus natūralius bendradarbiavimo tinklus su esamų komitetų sudėtimi ir išsiaiškinus jų narių vaidmenį šiuos realiuose tinkluose, buvo nustatytos kliūtys, neleidžiančios burti komitetų pagal atstovavimo interesams principą. Pagrindiniai trukdžiai: menki mokslininkų gebėjimai burtis į tinklus, tarpininkauti ir dar menkesni gebėjimai reikšti savą interesą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinių tinklų analizė, tarpininkavimas, konsultavimo komitetas, atstovavimo interesams komitetas, moksliniai tyrimai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict