ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Buvusių karinių objektų žalos aplinkai ekonominio vertinimo metodika
Linas Čekanavičius

SANTRAUKA. Straipsnyje pateikiama originali žalos aplinkai ekonominio vertinimo metodika, kurią sukūrė autorius, siekiant įvertinti Sovietų/Rusijos karinių objektų Lietuvoje ekonominius nuostolius, susijusius su gamtos ištekliais ir aplinkos žala. Pasiūlytas metodas atsižvelgia į laiko faktorių, vertinant žalos ekologijai ekonominę vertę, remiasi trijų rūšių sąnaudų pagrindu t.y. „praeities išlaidomis“, „dabartinėmis išlaidomis“, ir „ateities išlaidomis“. Atrasto metodo empirinis pritaikomumas taip pat yra įmanomas ir pateikiamas šiame straipsnyje. Pateikta metodologija gali būti pritaikyta panašių programų kitose šalyse tyrimams ar kitokių objektų ekonominiam ekologinės žalos vertinimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žala aplinkai, ekonominis vertinimas, kariniai objektai, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict