ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Asmeninių santaupų paskirstymo struktūros kaita Lenkijos namų ūkių finansinėse investicijose, 2003–2009
Wiesław Dębski, Bartosz Świderski

SANTRAUKA. Šis straipsnis susijęs su asmeninių santaupų paskirstymo struktūra Lenkijos namų ūkių finansinėse investicijose. Asmeninės santaupos yra svarbi kiekvienos ekonomikos dalis, kadangi jos lemia investicijas, daromas nacionalinėje ekonomikoje, ir yra pagrindas ekonominiam vystymuisi. Būtina nagrinėti besikeičiančią šių santaupų struktūrą pagal besikeičiančios ekonominės padėties įtaką, finansų rinkos išsivystymą. Svarbiausias straipsnio tikslas yra išanalizuoti pakitimus, kurie įvyksta asmeninių santaupų, investuojamų į finansinį turtą, paskirstymo struktūroje, kaip besikeičiančios ekonominės padėties įtaką, kuris pirmiausiai pasireiškia vertybinių popierių biržos rinkos ir palūkanų normų pasikeitimu. Analizė buvo atlikta tendencijos (Trendų) modelių su parametrų variacijomis, diskonto normos ir WIG indekso pagrindu. Analizė buvo atlikta per pasirinktą periodą 2003 m. IV ketv. – 2009 m. III ketv.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: asmeninės santaupos, finansinis turtas, struktūros analizė, stipri regresija, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict