ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Verslo ryšiai ir įmonės internacionalizacija: Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonių atvejis
Erika Vaiginienė

SANTRAUKA. Pagrindinis šio straipsnio tikslas analizuoti Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonių verslo ryšių intensyvumą ir patikrinti, kaip turimi ryšiai įtakoja įmonės internacionalizaciją. Šis straipsnis yra unikalus tuo, kad papildo verslo ryšių literatūrą socialinės distancijos aspektu. Empiriniai duomenys buvo renkami anketinės apklausos pagalba (atsakymų lygis yra 32%, t.y. atsakė 38 įmonės iš 119). Duomenų analizė rodo, kad Lietuvos tekstilės įmonės pasižymi itin žemu internacionalizacijos lygiu; žemu socialinės distancijos su verslo partneriais lygiu; supratimu apie artimų ryšių su verslo partneriais svarbą. Tyrimo rezultatai rodo, kad artimų ryšių su verslo partneriais suvokimas neužtikrina aukšto įmonės internacionalizacijos lygio, nes daug svarbiau yra pats ryšių su verslo partneriais intensyvumas ir socialinė distancija tarp verslo partnerių, kurie ir nulemia įmoės gebėjimą panaudoti verslo partnerius įmonės plėtrai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonės internacionalizacija, socialinė distancija, ryšiai su verslo partneriais, tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonės, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict