ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Kokie didėjančios diversifikacijos padariniai, reaguojant į aplinkos transformaciją? Ispanijos atvejis
Almudena Martínez-Campillo, Roberto Fernández-Gago

SANTRAUKA. Ankstesni empiriniai tyrimai, kurie analizavo diversifikacijos poveikį įmonės veiklai Ispanijos ekonomikoje, yra nepakankami ir prieštaraujantys. Šio straipsnio tikslas – pateikti papildomą informaciją apie svarbiausius diversifikacijos veikimo ir jos įtakos aspektus Ispanijoje 1997-2001 metais. Panaudojus Heckmano dviejų stadijų metodą, tirtos 236 stambios Ispanijos įmonės, o rezultatai rodo, kad didėjantis diversifikacijos procesas turėjo teigiamą ir svarbų poveikį įmonės augimui ir pelningumui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aplinkos transformacija, korporacinė diversifikacija, įmonės augimas (vystymasis), įmonės pelningumas, Ispanija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict