ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Daugiakriterinės sprendimų paramos metodų, intelektinių ir biometrinių sistemų, taikomų šiuolaikinėje statybos ekonomikoje, apžvalga
Oleg Kapliński, Laura Tupėnaitė

SANTRAUKA. Statybos sektorius yra vienas reikšmingiausių sektorių šalies ekonomikoje. Siekiant spręsti aktualias statybos ekonomikos problemas, būtina priimti efektyvius sprendimus. Efektyvius sprendimus galima priimti taikant daugiakriterinės sprendimų paramos metodus, modeliavimą bei informacines technologijas. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama kompiuterinių, žinių, ekspertinių ir sprendimų paramos sistemų bei neuroninių tinklų kūrimui. Pažangios technologijos gali padėti spartinti statybos procesus, gerinti statinių ir jų aplinkos kokybę, didinti priimamų sprendimų vertingumą ir reikšmingai sumažinti pastato gyvavimo ciklo išlaidas.

Straipsnyje pateikiama profesoriaus Artūro Kaklausko mokslinių tyrimų apžvalga apie daugiakriterinės sprendimų paramos metodų, modelių, intelektinių ir biometrinių sprendimų paramos sistemų taikymą statybos ekonomikos srityje, nagrinėjami moksliniai pasiekimai ir veikla, atkreipiamas dėmesys į pasiektus mokslinių tyrimų rezultatus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: statybos ekonomika, MCDM, intelektinės ir biometrinės sistemos, apžvalga, Artūras Kaklauskas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict