ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Nacionaliniai čempionai – prieštaringa pramonės politika
Rimantas Antanas Stanikūnas, Arūnas Burinskas

SANTRAUKA. Pramonės politika dėl Nacionalinių čempionų iš naujo tapo pripažįstama. Tačiau dar visai neseniai pramonės politikos kritikai įtikinėjo, kad geriausia pramonės politika yra konkurencijos politika. Iš tikrųjų šiais laikais pramonės politikos šalininkai sutinka su būtinybę išlaikyti rinkas konkurencingas. Nepaisant to, jie pateisina valdžios institucijų kišimąsi konkrečiais saugumo, gynybos ar kitais viešojo intereso atvejais. Diskusija vis dar tęsiasi; pasirodė naujos teorijos, papildančios argumentus naujomis idėjomis bei keliančios daugiau klausimų, nei atsakymų.

Straipsnio pradžioje koncentruojamasi į nacionalinių čempionų sampratą, atskleidžiant ne tik šios kategorijos tradicinį supratimą, bet taip pat įvardinant daugiau jų rūšių. Nacionaliniai čempionai gali būti pakankamai skirtingi skirtingose savo gyvenimo ciklo stadijose. Žinoma, kad nacionalinės vyriausybės trokšta, kad jų šalyje būtų didelės ir stiprios, labai konkurencingos kompanijos, pirmaujančios inovacijų srityje bei užimančios stiprias pozicijas užsienio rinkose. Pasislėpę čempionai gali būti laikomi specifine nacionalinių čempionų rūšimi dėl jų ypatingos verslo strategijos. Toliau šiame straipsnyje tiriama literatūra, skirta konkurencijos tematikai. Atskleidžiama, kad 8,6% visų mokslo darbų skiriami nacionalinių čempionų tematikai, kur nagrinėjama jų veikla ir nacionalinių valstybių problemos. Šiame straipsnyje taip pat atskleidžiama, kad trūksta mokslo darbų nacionalinių čempionų tema, kiek tai atitinka mažų valstybių ypatumus. Šio straipsnio autoriai taip pat nustatė ryšį tarp mokslo darbų, skirtų valstybių politikai dėl nacionalinių čempionų, skaičiaus ir skaičiaus nacionalinių čempionų konkrečiose šalyse. Straipsnio pabaigoje pateikiami argumentai už ir prieš pramonės politiką, o taip pat pateikiamas ir naujas pragmatinis požiūris.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: konkurencija, nacionaliniai čempionai, BVP, pramonės politika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict