ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
  • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Straipsnis
Projektų vadovo emocinio intelekto kompetencijų ir projekto sėkmės sąveika
Vida Škudienė, Viltė Auruškevičienė, James Reardon, Olga Štangej

SANTRAUKA. Jau daugiau nei dešimtmetį emocinis intelektas domina daugelį mokslininkų ir yra plačiai taikomas įvairiose srityse. Emocinio intelekto sąvoka jau tapo beveik neatsiejama nuo lyderystės temos. Dėl šios priežasties vis dažniau gvildenama lyderystės tema įtraukia ir emocinį intelektą. Nepaisant to, projektų valdymo mokslinių tyrimų srityje šios temos dar nėra plačiai pripažįstamos. Keletas tyrimų jau pabrėžė lyderystės stiliaus įtaką projektų valdymo sričiai ir projektų sėkmei. Buvo įrodyta, kad emocinis intelektas yra susijęs žymiu ryšiu su lyderystės stiliumi bei yra pats svarbiausias iš visų trijų – intelekto, emocinių ir vadybinių kompetencijų. Todėl šio tyrimo tikslas yra patikrinti ryšius tarp atskirų emocinio intelekto kompetencijų ir projekto sėkmės. Emocinio intelekto kompetencijos pirmiausia tyrinėtos remiantis literatūros analize. Tuomet pasitelktas tyrimas duomenims apie projektų vadovų emocinio intelekto kompetencijas surinkti ir analizuoti. Tyrimo metodui pasinaudota apklausa internetu, kurioje dalyvavo 363 respondentai iš Lietuvos, Lenkijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Tyrimo rezultatai parodė, kad pavienės emocinio intelekto kompetencijos turi stipresnius ryšius su skirtingo tipo projektais. Funkcinė sėkmė išsiskyrė kaip turinti ryšį su savęs pažinimu, emociniu lankstumu, intuicija, motyvacija ir sąžiningumu, bet silpną ryšį su įtaka arba tarpasmeniniu jautrumu. Todėl vadovams, skiriantiems projektų vadovus rekomenduotina ne tik įvertinti darbuotojų emocinį intelektą apskritai, bet atsižvelgti ir į pavienes emocinio intelekto kompetencijas. Tyrimas taip pat apėmė ir kultūrinius Lietuvos, Lenkijos ir JAV projektų valdymo skirtumus. Pabrėžtina tai, kad šie rezultatai parodė skirtingus sėkmingo vadovavimo projektams stilius tarpkultūriniame kontekste. Taigi sėkmingas projektų vadovas vienoje šalyje nebūtinai bus sėkmingas kitoje kultūrinėje aplinkoje. Rezultatai leido identifikuoti unikalias emocinio intelekto charakteristikas padedančias sėkmingai vadovauti projektui. Įdomu tai, kad projekto vadovo motyvacija identifikuota kaip veiksnys, kuris labai ribotai lemia projekto sėkmę - tik baziniame funkcionaliame lygyje: projekto atlikimo laiko ir biudžeto perspektyvoje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: emocinis intelektas, projekto vadyba, lyderystė, tarpkultūrinės kompetencijos, JAV, Lenkija, Lietuva.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict