ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Straipsnis
Valdymo apskaitos transformacijos: nuo valdymo kontrolės prie veiklos rezultatų valdymo
Bartłomiej Nita

SANTRAUKA. Straipsnio tikslas ištirti besikeičiantį valdymo apskaitos vaidmenį kontekste įmonių veiklos rezultatų ir strategijos vykdymo kontekste. Šiuo straipsniu autorius siekia pradėti mokslinę diskusiją apie poreikį pereiti nuo tradicinės valdymo kontrolės prie įmonės veiklos rezultatų valdymo.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valdymo apskaita, valdymo kontrolė, veiklos rezultatų valdymas, organizacijos strategija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict